KITCHEN HOURS 

Tuesday thru Thursday

4:00pm-10:00pm

Friday & Saturday
4:00pm-11:00pm